Regulamin

1. INFORMACJE OGÓLNE

1.1 Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania i funkcjonowania serwisu internetowego ExtraKominki. Korzystanie z serwisu internetowego ExtraKominki oznacza zgodę Użytkownika na postanowienia nn. Regulaminu. 

1.2 Użytkownik serwisu to osoba fizyczna w wieku powyżej 18 lat, która korzysta z serwisu ExtraKominki

1.3 Właścicielem i Administratorem serwisu ExtraKominki jest firma DOMFORT Sp. z o.o. Sp. k. (zwana dalej Sprzedającym), z siedzibą przy ul. Armii Krajowej 40, 09-410 Płock NIP: 7743238665, REGON: 369296090, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla M. Stołecznego Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000714282.

1.4 Konsument - osoba fizyczna zawierająca umowę sprzedaży towaru niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

1.5 Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

1.6 Serwis internetowy prowadzi sprzedaż sprzedaż wkładów kominkowych, kominków i akcesoriów za pośrednictwem sieci Internet. Serwis działa pod adresem url: http://www.extrakominki.pl

1.7 Prawa i obowiązki Użytkowników oraz Administratora określają w sposób wyłączny postanowienia nn. Regulaminu oraz przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

1.8 Postanowienia niniejszego Regulaminu gwarantują prawa konsumenta przysługujące na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

1.9 Do korzystania z Serwisu ExtraKominki niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów Internetu oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www.

1.10 Informację o plikach "cookies" oraz zasadach ochrony tego typu danych znajdują się na podstronie Polityka prywatności.

 

2. PRZYJĘCIE, REALIZACJA ZAMÓWIENIA i PŁATNOŚCI

2.1 Zamówienia są przyjmowane poprzez stronę internetową, telefonicznie lub e-mailem.

2.2 Zamówienia, których nie uda się potwierdzić, nie będą realizowane.

2.3 Sprzedający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia, jeżeli dane podane przez Konsumenta w formularzu zamówienia będą niepełne.

2.4 Osoba fizyczna składająca zamówienie musi mieć ukończone 18 lat oraz posiadać pełną zdolność do czynności prawnych.

2.5 Ceny towarów znajdujących się w ofercie sklepu internetowego wyrażone są w wartościach brutto Złotych Polskich.

2.6 Każdy konsument ma możliwość wyboru jednej z następujących form płatności:
- gotówką; przy odbiorze osobistym w naszym biurze,
- zapłata kurierowi/listonoszowi/na poczcie przy odbiorze przesyłki,
- przelew bankowy na konto sprzedającego,
- przelewem elektronicznym (realizowane przez Blue Media S.A.),
- kartą płatniczą/kredytową (realizowane przez Blue Media S.A.): Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro.

W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

2.7 Sprzedawca zobowiązuje się wysłać zamówiony towar na swój koszt na terenie Polski. Koszt wysyłki poza granicę kraju ustalany jest odrębnie przy każdej transakcji.

2.8 Do każdego zamówienia dołączany jest paragon lub faktura VAT. Dokument ten wysyłany jest pocztą lub drogą elektroniczną.

2.9 Czas wysyłki towaru określony jest przy jego nazwie. Czas realizacji zamówienia to czas wysyłki + czas dostarczenia, który wynosi zwykle 2 dni robocze. W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

2.10 Zamówienie może być odwołane przez Konsumenta drogą telefoniczną lub e-mailem.

 

3. UMOWA SPRZEDAŻY

3.1 Po przyjęciu zamówienia pracownik Domfort Sp. z o.o. Sp. k. kontaktuje się z Użytkownikiem w celu potwierdzenia zamówienia oraz ewentualnego uzupełnienia danych koniecznych do realizacji transakcji. Do zawarcia umowy sprzedaży projektu architektonicznego dochodzi z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Serwis ExtraKominki.

3.2 Wszystkie transakcje zawierane są na podstawie przepisów kodeksu cywilnego, ustawy z 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141 poz. 1176 oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144 poz. 1204) oraz zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 r. Nr 22 poz. 271 z późniejszymi zmianami).

 

4. GWARANCJA, ZWROTY I REKLAMACJE

4.1 Produkty oferowane w serwisie ExtraKominki są wolne od wad fizycznych i prawnych.

4.2 Administrator Serwisu ExtraKominki odpowiada wobec Konsumenta z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Projektu w zakresie określonym przepisami Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 poz. 121 ze zm.).

4.3 Po otrzymaniu Towaru zaleca się sprawdzenie przez Konsumenta stanu dostarczonej przesyłki w obecności przewoźnika, w szczególności czy jest on kompletny oraz czy nie jest uszkodzony. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń Towaru lub też innych nieprawidłowości Towaru zaleca się sporządzenie protokołu szkody. Niesporządzenie protokołu szkody przez Konsumenta nie wyklucza ani nie wstrzymuje rozpoznania ewentualnej reklamacji, jednakże może utrudnić Konsumentowi udowodnienie istnienia uszkodzeń w momencie doręczenia przesyłki.

4.4 Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 r. Nr 22 poz. 271 z późniejszymi zmianami), Konsument może zrezygnować z zakupu dokonanego na zasadach sprzedaży wysyłkowej, bez podania przyczyny, jeśli w ciągu 14 dni od daty otrzymania towaru zgłosi fakt odstąpienia od umowy i w ciągu dalszych 14 dni dokona fizycznego zwrotu towaru (drogą pocztową, kurierem lub osobiście). Zgłoszenie chęci odstąpienia od umowy może być złożone telefonicznie, za pomocą poczty elektronicznej na adres: biuro@extrakominki.pl lub w formie pisemnej na adres: Domfort Sp. z o.o. Sp. k. ul. Armii Krajowej 40, 09-410 PŁOCK. Koszt przesyłki zwracanego towaru pokrywa Konsument.

4.5 Zwracany towar nie może nosić śladów użytkowania, kopiowania; powinien być zwrócony w stanie nienaruszonym.

4.6 Reklamacji Produktu Konsument dokonuje poprzez zawiadomienie Administratora o stwierdzeniu wady fizycznej lub prawnej towaru.

4.7 Reklamację należy zgłosić Sprzedającemu telefonicznie, e-mailem lub na piśmie. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest przesłanie towaru na adres Sprzedającego z załączonym opisem wady.

4.8 Do reklamowanego Produktu zaleca się dołączyć Dowód zakupu lub jego kopię co ułatwia rozpatrzenie reklamacji. Niedołączenie Dowodu zakupu lub jego kopii nie wstrzymuje jednak procedury reklamacyjnej.

4.9 W przypadkach uzasadnionych reklamacji lub zwrotów spełniających ww. warunki, gwarantujemy zwrot należności drogą przelewu bankowego na wskazane przez zamawiającego konto lub przekazem pocztowym na podany na zamówieniu adres.

4.10 W przypadku gdy Użytkownikiem jest Przedsiębiorca prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległości nie przysługuje.

 

5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

5.1 Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Zgodnie z tą ustawą Konsument wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie tych danych dla celów marketingowych i ewidencyjnych, tylko na potrzeby Sprzedającego. Konsumentowi przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.

5.2 Konsument wyraża zgodę na przetwarzanie przez Domfort Sp. z o.o. Sp. k. swoich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 ).

5.3 Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji. Sprzedający zastrzega sobie również prawo do wycofania poszczególnych towarów z oferty.

5.4 W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

5.5 Zmiana Regulaminu jest możliwa wyłącznie z ważnej przyczyny, w szczególności wobec zmiany obowiązujących przepisów prawnych, decyzji sądu lub właściwego organu, w sposób umożliwiający Użytkownikom uprzednie zapoznanie się i wyrażenie zgody albo rezygnację z dalszego korzystania z usług Serwisu ExtraKominki lub oświadczenie o korzystaniu z Serwisu ExtraKominki na zasadach dotychczasowych.

5.6 Administrator publikuje zmiany regulaminu na stronach Serwisu ExtraKominki. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie udostępniona nie później niż na 14 dni przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl